Terugblik – Website en identiteit Perspektief, even geen zorg!

Vooraf aan de ontwikkeling van de nieuwe identiteit en website van Perspektief hebben er een flink aantal ‘reframe’ sessies plaatsgevonden om het concept zorg in een hedendaags daglicht te plaatsen. Zo vond er een verschuiving van zorg naar ondersteuning plaats; zelfstandigheid van de client en focus op het potentieel, ongeacht het verleden. De klant staat centraal. En een commerciële positionering waarbij zelfredzaamheid en inclusiviteit van de organisatie ook voorop staat.

Voor de lancering hebben we een film laten maken door Yuribert Capetillo Hardy met een voice over van de Rotterdammerste van ons allemaal: Jordy van De Likt. Zie de website en identiteit op www.perspekief.nu