Pitch voor Argos gewonnen: ouderenzorg in een nieuw (minder stoffig) jasje.

Door zakelijk projectinrichter Kuyvenhoven zijn we gevraagd een ideologie, strategie en concept-ontwerp te ontwikkelen voor de algemene ruimtes van Argos Zorggroep, locatie Maassluis. Voorafgaand hebben we meerdere zorglocaties bezocht en gesprekken gevoerd met verschillende doelgroepen en generaties: zorgpersoneel, ouderen, de kinderen van ouderen en ook kleinkinderen. Met alle inzichten en bevindingen zijn we uiteindelijk tot een prachtig verhaal en concept gekomen. En … de pitch gewonnen.