Een nieuw (t)huis voor de daklozen in Delft

In mei 2018 is het ontwerp van de dag- en nachtopvang in Delft afgerond. Zoals je op de foto kunt zien was deze morgen een tussentijdse werkvergadering. Overleg over de planning, constructies, elektra, detailleringen et cetera.

Eind oktober is het project in Delft klaar. En hebben de mensen zonder permanent dak boven hoofd wel een (t)huis om naar terug te keren.