Terugblik – Bouman / Antes Zorgboulevard, een nieuwe standaard

Enkele jaren geleden werd ons gevraagd een poli te ontwerpen voor Bouman GGZ, een organisatie die al meer dan 100 jaar bestaat. Met het ontwerp van de nieuwe locatie hebben we Bouman uitgenodigd om zich te richten op een bredere doelgroep, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de ‘doorsnee’ burger met een erkend gedragsprobleem. En dus niet alleen de zwaardere probleemgevallen.
Tijdens het ontwerptraject hebben we het vraagstuk op onszelf betrokken en ons continu de vraag gesteld hoe we zelf ontvangen en behandeld willen worden in een dergelijke situatie. Daarbij hebben we onszelf niet boven de klant gezet, maar gelijkwaardig aan de klant. Het resultaat spreekt voor zich: een omgeving waar ons inziens iedereen geholpen wil worden, zonder gevoel van schaamte of oordeel. Dit project is na realisatie door Bouman bestempeld als referentieproject voor alle toekomstige projecten.